เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเรือน นาคสุวรรณ์กุล ภัณฑารักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์ฯ พร้อมด้วยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย พร้อมคณะ จำนวน 3 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม