เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 11.00-11.30 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น จำนวน 100 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา