เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ คณะครู นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 โรงเรียนผดุงนารี อ.เมือง จ.มหาสารคาม ในการทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา